Kasutamine

 

  Natura® vormitava alusplaadi kasutamine: (PDF juhend)

Esteem synergy® stoomihooldussüsteem:

Stoomihooldusvahendite optimaalsed kasutamise nõuanded ja nende vahetamise soovitused:

KOLOSTOOMI korral sobib kasutamiseks alt kinnine kolostoomikott. Võimalik on kas üheosaline (ainult stoomikott) või kaheosaline (alusplaat+stoomikott) süsteem. Üheosalist kolostoomi kotti tuleks vahetada vähemalt 2 korda ööpäevas (soovitavalt hommikul ja õhtul) vastavalt täitumisele. Vajadusel võib vahetada sagedamini. Kaheosalise süsteemi kasutamisel peaks alusplaati vahetama iga 3 päeva tagant (või 2 korda nädalas), stoomikotti tuleks vahetada vastavalt täitumisele vähemalt 2 korda ööpäevas.

ILEOSTOOMI korral sobib kasutamiseks alt lahtine/tühjendatava stoomikott. Võimalik on kas üheosaline (ainult stoomikott) või kaheosaline (alusplaat+stoomikott) süsteem. Üheosalist ileostoomikotti tuleks vahetada vähemalt 1 kord ööpäevas, et tagada turvaline kleepuvus nahale ja kindlustada filtri toimimine. Kaheosalise süsteemi kasutamisel peaks alusplaati vahetama iga 2 päeva tagant, stoomikotti tuleks vahetada vastavalt täitumisele vähemalt 1 kord ööpäevas.

UROSTOOMI korral sobib kasutamiseks nii üheosaline kui kaheosaline stoomisüsteem. Üheosalist urostoomikotti tuleks vahetada kas 1 kord ööpäevas või näiteks iga 1,5 päeva tagant. Kaheosalise süsteemi kasutamise korral peaks alusplaati vahetama iga 2 päeva tagant, urostoomikotti tuleks vahetada iga 1-1,5 päeva tagant. Samuti soovitame tähelepanu juhtida sellele, et nii kolostoomikotte (ehk alt kinniseid) kui ileostoomikotte (alt lahtiseid) tuleks kasutada vastavalt stoomitüübile, ehk kolostoomikotte kolostoomi korral ja ileostoomikotte ileostoomi korral.

Kolostoomi- ja ileostoomikottidele on sisse ehitatud erinevad filtrid, mis on ette nähtud just vastava stoomitüübi korral väljuvate gaaside neutraliseerimiseks, sest jämesoolest ja peensoolest väljauvad gaasid on erineva koostisega ja teise stoomitüübi jaoks mõeldud stoomikotti kasutades võivad esile tulla erinevad probleemid (stoomikoti paisumine, ebameeldivad lõhnad jne).